Časté otázky a odpovědi

1. V čem je výhoda používání paliva LPG?

Toto palivo je v porovnání s klasickými palivy, jako je benzín a nafta, výrazně levnější a zároveň i méně zatěžuje životní prostředí. Šetříte tak nejen náklady na pohonné hmoty, ale i životní prostředí.

2. Moc toho nenajezdím. Má pro mě nějaký smysl přecházet na LPG?

Při současných cenách klasických paliv a cenách za provedení přestavby vozu na plynový pohon ušetříte již při poměrně malém množství ujetých kilometrů. Podívejte se na náš kalkulátor a spočítejte si kolik peněz ušetříte.

3. Mohu používat LPG i pro své podnikání?

Určitě a je to pro vás dokonce velmi výhodné. Používání LPG totiž přináší značné úspory především pro vozové parky malých a středních podnikatelů. Stále více provozovatelů taxi, kurýrních služeb, spedičních společností a dalších podnikatelů u nás i v zahraničí přechází na LPG. Snižují tak provozní náklady a jejich služby se stávají na trhu konkurenceschopnější.

4. Je tankování LPG bezpečné?

Při čerpání LPG se mezi nádrží auta a čerpacím zařízením vytvoří dokonale uzavřený. Dokonce může být v jistém ohledu bezpečnější než tankování běžných kapalných paliv. Například nemůže dojít k přelití nádrže nebo ke vznícení nádrže v důsledku statického výboje. K podobnému přímému kontaktu paliva s okolím vozu nemůže díky uzavřenému okruhu v případě LPG vůbec dojít.

5. Vím, že v Německu a Holandsku si může řidič natankovat sám. Mohu si natankovat i v ČR

Je pravda, že v Německu a Holandsku je běžné samoobslužné tankování LPG. Vzhledem k tomu, že tankování LPG je v mnoha ohledech bezpečnější než tankování „běžných“ paliv, poskytuje nyní KRALUPOL na svých vybraných čerpacích stanicích možnost zaškolení na samoobslužné tankování.

6. Jaký vliv má zima na provoz LPG ve vozidle?

Každá čerpací stanice se seriozním dodavatelem LPG přechází vždy v zimním období (listopad až březen) na zimní směs LPG tak, jak je to zvykem například i u nafty. V takovém případě uživatel tohoto pohonu nepocítí žádný rozdíl.

7. Musím si koupit nový vůz s LPG nebo lze vozidlo i přestavět

V České republice existuje již mnoho firem, které přestavují vozidla na pohon LPG. I zde ale platí, že ne každá instalační sada LPG je stejná. Sady LPG se liší nejen cenou, ale i technickými parametry, které pak mají významný vliv na spotřebu paliva či výkon motoru.

8. Jak se dotkne instalace LPG do vozidla jeho úložného prostoru?

Dnes jsou běžně dostupné nádrže LPG, které lze namontovat do prostoru místo rezervního kola a tím ušetřit místo v zavazadlovém prostoru oproti původním válcových nádržím LPG. Na výběr jsou také různé objemy nádrží LPG (30, 40, 50, 60 …litrů).

9. Ovlivní nějak instalace plynového zařízení výkon mého vozidla?

Nejprve je potřeba říci, že vozidlo neztrácí po přestavbě na LPG schopnost jezdit na benzín a tím využívat původních parametrů motoru. Vliv na výkon motoru záleží vždy na kvalitě sady LPG a jejím správném nastavení. U méně kvalitních sad, pak může dojít k poklesu výkonu až o 10%.

10. Kolik je v ČR čerpacích stanic? Budu mít vždy kde natankovat?

V současné době je v ČR okolo 800 čerpacích stanic LPG a jejich počet dále roste.

11. Jak poznám, kde natankovat kvalitní LPG?

LPG stejně jako ostatní běžná paliva nelze zkontrolovat pouhým pohledem. Zákazník by se měl tedy orientovat podle skutečně prověřených a kvalitních dodavatelů, kteří dodávají palivo podle předepsané normy.

12. Jezdí se na LPG v Evropě?

V každém evropském státě je situace s vozidly s pohonem LPG trochu jiná. Obliba vozidel s pohonem na LPG závisí na ekonomice provozu vozidla, ekologickém cítění obyvatel dané země a v neposlední řadě na podpoře, kterou poskytují místní vlády této problematice. Mezi evropské státy s nejrozšířenějším použitím LPG pro pohon automobilů patří např. Holandsko, Itálie, Francie, Polsko, Belgie a Velká Británie.

13. Je nádrž na LPG v automobilu bezpečná?

Jedná se tlakovou nádobu, která je vyrobena ze silné oceli a podléhá velice přísným testům na bezpečnost. Naopak z důvodu, že se jedná o tlakovou nádobu, jde o velmi bezpečnou nádrž, která odolá i velmi silným nárazům. Jako příklad mohu uvést převrácení vozidla, kde může dojít k úniku benzínu z běžné nádrže. U nádrže na LPG k tomuto nedojde, jelikož se jedná o uzavřenou nádobu.

14. Jaký je dojezd na jednu nádrž LPG?

Tento údaj velice závisí na velikosti dané nádrže a spotřebě vozidla. Dejme tomu, že se jedná o běžný typ vozidla s nádrží místo rezervního kola, pak bude dojezd vozidla 400 až 600km a u válcové nádrže 500 až 900km. Spolu s nádrží benzínu představuje nádrž LPG další zásobu pohonných hmot a je tak zajištěn delší dojezd vozidla na jedno natankování dosahující v některých případech až 1500km.

15. Ztrácí vozidlo schopnost jezdit na benzín po přestavbě na LPG?

V žádném případě, vozidlo stále může jezdit na původní palivo. Po nastartování vozidla je provoz zajišťován zpravidla na benzín, po zahřátí motoru je systém automaticky přepnut na spotřebu LPG a po vyčerpání LPG se provoz přepne zpět na benzín.

16. Lze na Vašich čerpacích stanicích platit kartami?

Na našich čerpacích stanicích je možné platit LPG pomocí bankovních či palivových karet, tak jak je to běžné u jakékoliv jiné čerpací stanice PHM.