Provoz auta na LPG

Výhody provozu vozidla na LPG

Umožní snížit náklady na pohonné hmoty
Šetří životní prostředí
Zachová výkon vašeho Vozidla
Zvýší dojezd vašeho vozidla
Splňuje všechna bezpečnostní hlediska

Provoz auta na LPG je bezpečný …

Při správné manipulaci a užívání je LPG bezpečným palivem, které přináší svým uživatelům výhodu efektivního a ekologicky ohleduplného provozu motorových vozidel. Zárukou takových výhod je ale vždy technicky dokonalá a správně zvolená souprava na spalování LPG v motoru automobilu a samozřejmě používání kvalitního paliva LPG. Všechny naše čerpací stanice LPG splňují mimořádně náročné bezpečnostní standardy, které v mnoha ohledech překonávají normy platné v České republice a jsou zárukou stoprocentně bezpečného provozu.

Provoz auta na LPG je ekonomický …

V současnosti stále přibývají motoristé, podniky a podnikatelé, kteří zjišťují, že nejvýhodnějším pohonem pro jejich vozy je LPG. Zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) nabízejí nejen čisté spalování paliva, ale především efektivní snižování nákladů na dopravu. Cena LPG je totiž podstatně nižší, než u běžných paliv dostupných na trhu, a to přibližně o polovinu. Při dostatečném užívání vozidla nabízí LPG rychlou návratnost investice do přestavby vozidla na LPG pohon pro podniky i motoristy. Návratnost vložené investice si můžete spočítat pomocí kalkulátoru.

Provoz auta na LPG je ekologický …

Soustavné zhoršování životního prostředí vlivem dopravy si žádá řešení. Spolu se zpřísňováním emisních limitů dochází k obratu ve vnímání motorových paliv z hlediska ekologie. LPG je palivo výhodné nejen v porovnání s benzinem nebo naftou, kdy vyniká nižšími emisemi při spalování, ale i při porovnání s ostatními alternativními palivy.

Vliv na životní prostředí Benzín Nafta LPG
       
CO 0 + +++
HC – nespálené uhlovodíky 0 + +++
NOx 0 - ++
PM – pevné částice 0 - +++
CO2 0 + ++
Legenda: 0 – stejné, – trochu horší, + trochu lepší, ++ zřetelně lepší, +++ výrazně lepší      

Provoz auta na LPG je výkonný …

LPG se v motorech projevuje jako kvalitní palivo, výkonem a spotřebou srovnatelné s benzínem nebo naftou. LPG má vysoké oktanové číslo, takže není třeba dodávat žádná aditiva. Při využívání kvalitního LPG lze docílit téměř dokonalého spalování. Při vlastním provozu vzniká menší množství karbonových usazenin, snižuje se opotřebení motorového oleje a navíc chod motoru je méně hlučný.

Jednoduchá přestavba vozidla na LPG …

Přestavbou vozidla na LPG zvyšujete efektivitu provozu motorového vozidla. Vozidlo s pohonem na LPG můžete získat buď nákupem s již vestavěnou soustavou nebo přestavbou současného zážehového motoru na LPG. Přestavba vozidla na LPG je není komplikovanou záležitostí. Jedná se bezpečnou operaci, která v mnohém vylepší provoz vozidla. Důležitou informací je, že přitom nedochází prakticky k žádné negativní změně ve výkonnostních parametrech vozidla. Další výhodou provozu automobilu na LPG je, že zároveň zůstává možnost provozu na původní palivo, to mimo jiné poskytuje i výhodu delšího dojezdu na jedno natankování paliva, což lze ocenit na delších trasách např. při cestování k moři.

Provoz auta na LPG je dostupný …

LPG patří mezi nejvíce využívaná plynná motorová paliva na světě. Mezi motoristy je LPG oblíbeno jak pro své ekologické přednosti, tak i pro ekonomické výhody při provozu. Navíc v porovnání s CNG má například o polovinu větší dojezd, levnější a jednodušší přestavbu a hlavně menší omezení užitného prostoru automobilu při montáži nádrže. LPG má oproti CNG také lepší pokrytí sítí čerpacích stanic a umožňuje vám tak provoz vozového parku bez omezení.