Doprava

Pro zásobování svých zákazníků KRALUPOL disponuje vlastní flotilou autocisteren s přepravní kapacitou od 6 tun do 26 tun LPG, což umožňuje reagovat rychle a flexibilně na různé potřeby našich obchodních partnerů. Všechny naše transportní prostředky jsou nadstandardně vybaveny moderními technologiemi, které zajišťují maximální bezpečnost jak v silničním provozu, tak i při procesu stačení LPG. Vlastní počítačový systém pak neustále monitoruje každou dodávku LPG zákazníkovi a eliminuje tak možné chyby způsobené lidským faktorem.

Tým zkušených dispečerů operuje z několika logistických bodů v České republice a zajišťuje našim zákazníkům kompletní servis. Především se jedná o časovou optimalizaci dodávek LPG s ohledem na potřeby zákazníka až po monitoring stavu zbývajícího množství plynu v zásobnících s využitím dálkové telemetrie.