Certifikace

Profesionalita a kvalita jsou pilíře, na nichž stojí činnost naší společnosti.
Systém jakosti je certifikován a řízen dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Společnost KRALUPOL a.s. trvale dbá o zlepšování ochrany životního prostředí ve všech lokalitách, kde působí. Tento stav potvrzuje zavedený systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005.

Společnost má rovněž zaveden systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2008.

certifikát ISO

certifikát ISO