LPG autogas

LPG autogas

Čerpací stanice LPG

Síť LPG čerpacích stanic KRALUPOL je jednou s nejrozšířenějších na tuzemském trhu. Všechny naše čerpací stanice Vám zaručují vysokou kvalitu dodávaného paliva a vzhledem k tomu, že jsou všechny součástí klasických čerpacích stanic, Vám nabízíme i kvalitní servis a zázemí. Při výběru našich čerpacích stanic získáte palivo široce dostupné po celé ČR s jistotou nejvyšší kvality pro zajištění maximálního výkonu a dojezdu, bezpečnosti a spolehlivosti provozu Vašeho vozidla.

 

Nabídka služeb

Provoz čerpacích stanic LPG

KRALUPOL provozuje čerpací stanice po celé ČR. Nabízíme možnost zapojení Vaší čerpací stanice LPG do sítě našich čerpacích stanic a tímto se podílet na výhodách prodeje v této síti s využitím všech synergií v oblastech podpory prodeje a zajištění provozu čerpací stanice LPG. Dále nabízíme vlastníkům a provozovatelům čerpacích stanic PHM možnost rozšíření jejich nabídky motoristům o prodej dalšího paliva – LPG. Pro více informací kontaktujte naší společnost.

Dodávky LPG do čerpacích stanic

Na základě dlouholetých zkušeností s dopravou produktu LPG, jak do vlastní sítě čerpacích stanic LPG, tak i do sítí našich partnerů má naše společnost dokonale vypracovaný systém zásobování zákazníků po celé ČR, který garantuje, že LPG bude vždy dodáno včas a v požadovaném množství. Dodávky LPG zajišťujeme flotilou vlastních autocisteren vybavených špičkovým systémem měření vydávaného LPG. Pro více informací kontaktujte naší společnost.

Tankujte si sami

Společnost KRALUPOL, která se jako první v republice rozhodla dát motoristům šanci tankovat své LPG samoobslužně. Tuto možnost si vyzkoušeli řidiči ve vybraných českých městech u našich čerpacích stanic za přítomnosti odborníka společnosti KRALUPOL, který všechny zájemce, při zaškolení v tankování LPG, poučil o všech technických a bezpečnostních pravidlech. Po absolvování zhruba patnáctiminutového kursu (ano, tankovat LPG opravdu není žádná věda) dostane každý účastník identifikační kartu a díky ní už bude moci na této čerpací stanici kdykoli sám tankovat LPG.

 

Provoz auta na LPG

Výhody provozu vozidla na LPG

 

Provoz auta na LPG je bezpečný

Při správné manipulaci a užívání je LPG bezpečným palivem, které přináší svým uživatelům výhodu efektivního a ekologicky ohleduplného provozu motorových vozidel. Zárukou takových výhod je ale vždy technicky dokonalá a správně zvolená souprava na spalování LPG v motoru automobilu a samozřejmě používání kvalitního paliva LPG. Všechny naše čerpací stanice LPG splňují mimořádně náročné bezpečnostní standardy, které v mnoha ohledech překonávají normy platné v České republice a jsou zárukou stoprocentně bezpečného provozu.

Provoz auta na LPG je ekonomický

V současnosti stále přibývají motoristé, podniky a podnikatelé, kteří zjišťují, že nejvýhodnějším pohonem pro jejich vozy je LPG. Zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) nabízejí nejen čisté spalování paliva, ale především efektivní snižování nákladů na dopravu. Cena LPG je totiž podstatně nižší, než u běžných paliv dostupných na trhu, a to přibližně o polovinu. Při dostatečném užívání vozidla nabízí LPG rychlou návratnost investice do přestavby vozidla na LPG pohon pro podniky i motoristy.

Provoz auta na LPG je ekologický

Soustavné zhoršování životního prostředí vlivem dopravy si žádá řešení. Spolu se zpřísňováním emisních limitů dochází k obratu ve vnímání motorových paliv z hlediska ekologie. LPG je palivo výhodné nejen v porovnání s benzinem nebo naftou, kdy vyniká nižšími emisemi při spalování, ale i při porovnání s ostatními alternativními palivy.

Vliv na životní prostředí Benzín Nafta LPG
CO 0 + +++
HC – nespálené uhlovodíky 0 + +++
NOx 0 ++
PM – pevné částice 0 +++
CO2 0 + ++

Legenda: 0 – stejné, – trochu horší, + trochu lepší, ++ zřetelně lepší, +++ výrazně lepší

 

Provoz auta na LPG je výkonný

LPG se v motorech projevuje jako kvalitní palivo, výkonem a spotřebou srovnatelné s benzínem nebo naftou. LPG má vysoké oktanové číslo, takže není třeba dodávat žádná aditiva. Při využívání kvalitního LPG lze docílit téměř dokonalého spalování. Při vlastním provozu vzniká menší množství karbonových usazenin, snižuje se opotřebení motorového oleje a navíc chod motoru je méně hlučný.

Jednoduchá přestavba vozidla na LPG

Přestavbou vozidla na LPG zvyšujete efektivitu provozu motorového vozidla. Vozidlo s pohonem na LPG můžete získat buď nákupem s již vestavěnou soustavou nebo přestavbou současného zážehového motoru na LPG. Přestavba vozidla na LPG není komplikovanou záležitostí. Jedná se bezpečnou operaci, která v mnohém vylepší provoz vozidla. Důležitou informací je, že přitom nedochází prakticky k žádné negativní změně ve výkonnostních parametrech vozidla. Další výhodou provozu automobilu na LPG je, že zároveň zůstává možnost provozu na původní palivo, to mimo jiné poskytuje i výhodu delšího dojezdu na jedno natankování paliva, což lze ocenit na delších trasách např. při cestování k moři.

Provoz auta na LPG je dostupný

LPG patří mezi nejvíce využívaná plynná motorová paliva na světě. Mezi motoristy je LPG oblíbeno jak pro své ekologické přednosti, tak i pro ekonomické výhody při provozu. Navíc v porovnání s CNG má například o polovinu větší dojezd, levnější a jednodušší přestavbu a hlavně menší omezení užitného prostoru automobilu při montáži nádrže. LPG má oproti CNG také lepší pokrytí sítí čerpacích stanic a umožňuje vám tak provoz vozového parku bez omezení.

 

Časté otázky a odpovědi

1. V čem je výhoda používání paliva LPG?

Toto palivo je v porovnání s klasickými palivy, jako je benzín a nafta, výrazně levnější a zároveň i méně zatěžuje životní prostředí. Šetříte tak nejen náklady na pohonné hmoty, ale i životní prostředí.

2. Moc toho nenajezdím. Má pro mě nějaký smysl přecházet na LPG?

Při současných cenách klasických paliv a cenách za provedení přestavby vozu na plynový pohon ušetříte již při poměrně malém množství ujetých kilometrů. Podívejte se na náš kalkulátor a spočítejte si kolik peněz ušetříte.

3. Mohu používat LPG i pro své podnikání?

Určitě a je to pro vás dokonce velmi výhodné. Používání LPG totiž přináší značné úspory především pro vozové parky malých a středních podnikatelů. Stále více provozovatelů taxi, kurýrních služeb, spedičních společností a dalších podnikatelů u nás i v zahraničí přechází na LPG. Snižují tak provozní náklady a jejich služby se stávají na trhu konkurenceschopnější.

4. Je tankování LPG bezpečné?

Při čerpání LPG se mezi nádrží auta a čerpacím zařízením vytvoří dokonale uzavřený. Dokonce může být v jistém ohledu bezpečnější než tankování běžných kapalných paliv. Například nemůže dojít k přelití nádrže nebo ke vznícení nádrže v důsledku statického výboje. K podobnému přímému kontaktu paliva s okolím vozu nemůže díky uzavřenému okruhu v případě LPG vůbec dojít.

5. Vím, že v Německu a Holandsku si může řidič natankovat sám. Mohu si natankovat i v ČR

Je pravda, že v Německu a Holandsku je běžné samoobslužné tankování LPG. Vzhledem k tomu, že tankování LPG je v mnoha ohledech bezpečnější než tankování „běžných“ paliv, poskytuje nyní KRALUPOL na svých vybraných čerpacích stanicích možnost zaškolení na samoobslužné tankování.

6. Jaký vliv má zima na provoz LPG ve vozidle?

Každá čerpací stanice se seriozním dodavatelem LPG přechází vždy v zimním období (listopad až březen) na zimní směs LPG tak, jak je to zvykem například i u nafty. V takovém případě uživatel tohoto pohonu nepocítí žádný rozdíl.

7. Musím si koupit nový vůz s LPG nebo lze vozidlo i přestavět

V České republice existuje již mnoho firem, které přestavují vozidla na pohon LPG. I zde ale platí, že ne každá instalační sada LPG je stejná. Sady LPG se liší nejen cenou, ale i technickými parametry, které pak mají významný vliv na spotřebu paliva či výkon motoru.

8. Jak se dotkne instalace LPG do vozidla jeho úložného prostoru?

Dnes jsou běžně dostupné nádrže LPG, které lze namontovat do prostoru místo rezervního kola a tím ušetřit místo v zavazadlovém prostoru oproti původním válcových nádržím LPG. Na výběr jsou také různé objemy nádrží LPG (30, 40, 50, 60 …litrů).

9. Ovlivní nějak instalace plynového zařízení výkon mého vozidla?

Nejprve je potřeba říci, že vozidlo neztrácí po přestavbě na LPG schopnost jezdit na benzín a tím využívat původních parametrů motoru. Vliv na výkon motoru záleží vždy na kvalitě sady LPG a jejím správném nastavení. U méně kvalitních sad, pak může dojít k poklesu výkonu až o 10%.

10. Kolik je v ČR čerpacích stanic? Budu mít vždy kde natankovat?

V současné době je v ČR okolo 800 čerpacích stanic LPG a jejich počet dále roste.

11. Jak poznám, kde natankovat kvalitní LPG?

LPG stejně jako ostatní běžná paliva nelze zkontrolovat pouhým pohledem. Zákazník by se měl tedy orientovat podle skutečně prověřených a kvalitních dodavatelů, kteří dodávají palivo podle předepsané normy.

12. Jezdí se na LPG v Evropě?

V každém evropském státě je situace s vozidly s pohonem LPG trochu jiná. Obliba vozidel s pohonem na LPG závisí na ekonomice provozu vozidla, ekologickém cítění obyvatel dané země a v neposlední řadě na podpoře, kterou poskytují místní vlády této problematice. Mezi evropské státy s nejrozšířenějším použitím LPG pro pohon automobilů patří např. Holandsko, Itálie, Francie, Polsko, Belgie a Velká Británie.

13. Je nádrž na LPG v automobilu bezpečná?

Jedná se tlakovou nádobu, která je vyrobena ze silné oceli a podléhá velice přísným testům na bezpečnost. Naopak z důvodu, že se jedná o tlakovou nádobu, jde o velmi bezpečnou nádrž, která odolá i velmi silným nárazům. Jako příklad mohu uvést převrácení vozidla, kde může dojít k úniku benzínu z běžné nádrže. U nádrže na LPG k tomuto nedojde, jelikož se jedná o uzavřenou nádobu.

14. Jaký je dojezd na jednu nádrž LPG?

Tento údaj velice závisí na velikosti dané nádrže a spotřebě vozidla. Dejme tomu, že se jedná o běžný typ vozidla s nádrží místo rezervního kola, pak bude dojezd vozidla 400 až 600km a u válcové nádrže 500 až 900km. Spolu s nádrží benzínu představuje nádrž LPG další zásobu pohonných hmot a je tak zajištěn delší dojezd vozidla na jedno natankování dosahující v některých případech až 1500km.

15. Ztrácí vozidlo schopnost jezdit na benzín po přestavbě na LPG?

V žádném případě, vozidlo stále může jezdit na původní palivo. Po nastartování vozidla je provoz zajišťován zpravidla na benzín, po zahřátí motoru je systém automaticky přepnut na spotřebu LPG a po vyčerpání LPG se provoz přepne zpět na benzín.

16. Lze na Vašich čerpacích stanicích platit kartami?

Na našich čerpacích stanicích je možné platit LPG pomocí bankovních či palivových karet, tak jak je to běžné u jakékoliv jiné čerpací stanice PHM.

 

Kontakty

Regionální zástupci úseku Auto LPG

Zákaznická linka:
+420 315 705 105
+420 602 312 184
+420 315 705 405
info@kralupol.cz
Západní region
Vladimír Kálal
+420 602 162 012
v.kalal@kralupol.cz
Východní region
Ivo Procházka
+420 724 163 297
i.prochazka@kralupol.cz
 
 V případě dotazů nebo jiných podnětů kontaktujte obchodní zástupce nebo napište na info@kralupol.cz