O společnosti

O společnosti

Společnost KRALUPOL a.s. byla založena v roce 1993 a od roku 2012 je součástí ryze české holdingové skupiny KOH-I-NOOR HOLDING s celosvětovou působností, s více než 2500 zaměstnanci a ročním obratem přes 4 mld. Kč. Skupina se intenzivně věnuje ochraně životního prostředí, a proto neustále inovuje technologický park a realizuje výrobní procesy s ohledem na minimalizování jejich dopadů na životní prostředí.

Nosným produktem naší společnosti je LPG, tedy propan, butan a jejich směsi různé čistoty. Velký důraz klademe na kvalitu, a proto jsme vybaveni technologiemi zajišťující výrobu LPG směsí na míru podle specifických přání našich zákazníků. Ověřování výstupů výrobních procesů hlídají naše vlastní laboratoře, vybavené špičkovým analytickým zařízením. Ty jsou důležité především pro zachování vysokého standardu kvality výroby LPG pro účely pohonu motorů automobilů a vysokozdvižných vozíků.

Kromě LPG dodáváme nově zákazníkům technické plyny, které najdou uplatnění ve všech oblastech podnikání, průmyslu, potravinářství apod. Kyslík, dusík, acetylén, argon, hélium, CO2 a mnoho dalších plynů nabízíme a rozvážíme po celé ČR, stejně jako LPG.

KRALUPOL a.s. je členem sdružení petrolejářských společností Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

lpg zásobníkylpg lahve

Politika systému managementu KRALUPOL a.s.

Vedení společnosti KRALUPOL a.s., jejímž hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a distribuce zkapalněných ropných plynů (LPG), technických plynů a pohonných hmot  se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně jakosti produktů a služeb k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů.

Vedení společnosti přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit společnosti.

K posílení ochrany životního prostředí se vedení společnosti rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí zavedením systému managementu podle směrnice statutárního ředitele č. 04/2013. Trvale patří k prioritám organizace ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své zaměstnance.

Pro jejich splnění přijímá vedení společnosti tyto zásady:

Všichni zaměstnanci organizace jsou odpovědni za plnění těchto zásad politiky systému managementu a jsou pravidelně školeni.

V Kralupech nad Vltavou, dne 28. 4. 2020

Ing. Tomáš Chytráček
Statutární ředitel společnosti