O společnosti

O společnosti

Společnost KRALUPOL a.s. byla založena v roce 1993 a od roku 2012 je součástí ryze české holdingové skupiny KOH-I-NOOR HOLDING s celosvětovou působností, s více než 2500 zaměstnanci a ročním obratem přes 4 mld. Kč. Skupina se intenzivně věnuje ochraně životního prostředí, a proto neustále inovuje technologický park a realizuje výrobní procesy s ohledem na minimalizování jejich dopadů na životní prostředí.

Nosným produktem naší společnosti je LPG, tedy propan, butan a jejich směsi různé čistoty. Velký důraz klademe na kvalitu, a proto jsme vybaveni technologiemi zajišťující výrobu LPG směsí na míru podle specifických přání našich zákazníků. Ověřování výstupů výrobních procesů hlídají naše vlastní laboratoře, vybavené špičkovým analytickým zařízením. Ty jsou důležité především pro zachování vysokého standardu kvality výroby LPG pro účely pohonu motorů automobilů a vysokozdvižných vozíků.

Kromě LPG dodáváme nově zákazníkům technické plyny, které najdou uplatnění ve všech oblastech podnikání, průmyslu, potravinářství apod. Kyslík, dusík, acetylén, argon, hélium, CO2 a mnoho dalších plynů nabízíme a rozvážíme po celé ČR, stejně jako LPG.

KRALUPOL a.s. je členem sdružení petrolejářských společností Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

lpg zásobníkylpg lahve

Politika integrovaného systému

Vedení společnosti KRALUPOL a.s., jejímž hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a distribuce zkapalněných ropných plynů (LPG)  se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, k neustálému zlepšování úrovně jakosti produktů a služeb, k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů.

Vedení společnosti přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit společnosti.

K posílení ochrany životního prostředí se vedení společnosti rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí zavedením integrovaného systému podle normy ISO 9001, ISO 14001 a normou OHSAS 18001. Trvale patří k prioritám organizace ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své pracovníky.

Pro jejich splnění přijímá vedení společnosti tyto zásady:

Všichni pracovníci organizace jsou zodpovědni za plnění těchto zásad politiky integrovaného systému a jsou pravidelně školeni.

V Praze dne 1. 7. 2017  

Ing. Tomáš Chytráček

Statutární ředitel společnosti