Lahvová stanice LASTA

Řešení LASTA je připraveno na připojení 2 až 8 tlakových lahví o náplni 33 kg, ze kterých je odebírána plynná fáze. Tlakové lahve jsou umístěny v kovové kleci. Tlak plynu je redukován na provozní tlak pro rozvod a spotřebiče regulátorem tlaku, umístěným za sběrným potrubím. K jednotlivým plynovým spotřebičům je plyn rozváděn plynovým potrubím, navazujícím na lahvovou stanici.

Pro svou jednoduchost a rychlost instalace bez jakýchkoli stavebních úprav je používána zejména pro krátkodobé odběry LPG, ale může být také trvalým řešením pro mobilní domy nebo pro vaření v restauracích.

Příklad:

Orientační hodnoty odběru LPG z lahvové stanice typu LASTA z tlakových lahví s možnou náplní 33 kg a výkon připojených spotřebičů. Údaje v tabulce jsou kalkulovány jako průměrný odběr LPG z lahvové stanice typu LASTA při teplotě 0°C.

Počet lahví Typ lahvové stanice Množství dodaného LPG Možnost použít spotřebičedo max. výkonu
2 tlakové lahve LASTA 2 2,4 kg/hod. 26 kW
4 tlakové lahve LASTA 4 4,6 kg/hod. 50 kW
6 tlakových lahví LASTA 6 6,8 kg/hod. 74 kW