Vysokozdvižné vozíky

Naše společnost uvedla na trh v České republice novou láhev na pohonné LPG 11kg. Tato láhev s ochranou Antirust byla vyrobena tak, aby umožnila uchovat palivo bezpečně a v požadované kvalitě až do jeho konečné spotřeby ve vysokozdvižném vozíku.  Výroba lahve probíhá v ochranné atmosféře. Tento postup při výrobě minimalizuje korosivní účinky na vnitřní ocelovou stěnu lahve po celou dobu její životnosti a zabraňuje tak případnému znehodnocení paliva. 

Rozměry lahve a její obsah zůstávají totožné jako u klasické lahve. Je vyrobená z kvalitní oceli, avšak oproti klasické lahvi je její hmotnost zredukována o 20%. Je maximálně bezpečná a zcela určitě si najde uplatnění i ve velmi náročných provozech, kde nebude docházet k jejímu poškození např. při upínání na vysokozdvižné vozíky.

Pohonné LPG od společnosti KRALUPOL jako palivo pro vysokozdvižné vozíky přináší jejich uživatelům vysoký a plynulý výkon motoru, nižší spotřebu paliva a tím i delší lhůtu mezi výměnami lahví spojenou s maximální využitelností a finanční úsporou v provozu. Dále poskytuje garanci kvality provozu VZV s dlouhou dobou proběhu bez neplánovaného servisu, čištění palivové soustavy a bezproblémovou startovatelnost. Při větším využití pohonného LPG pro VZV se pak nabízí řešení vystavění vnitropodnikové LPG čerpací stanice .