novinka

KRALUPOL SK s.r.o.

 

Ospravedlňujeme sa, stránky sa momentálne upravujú. Ďakujeme za pochopenie.

 

PB Fľaše


PB fľaše majú rozmanitú škálu použitia. V domácnostiach sú PB fľaše už tradične hojne používané na varenie alebo na prikurovanie na chatách a chalupách. Ako ideálne riešenie sa potom ponúka použitie PB fliaš pri kempovaní, záhradnom grilovaní alebo v karavanoch.
PB fľaše sú taktiež cenené pre svoju vysokú výhrevnosť v priemysle, poľnohospodárstve, a hlavne v stavebníctve, kde sú používané ako mobilný zdroj energie pre rôzne teplomety, ohrievače, sušiče či priemyselné horáky.
V neposlednom rade PB fľaše predstavujú pre hotely, penzióny alebo reštaurácie rýchlo aplikovateľný zdroj energie pre všetky energetické použitie aj v lokalitách bez prístupu zemného plynu, kde sa PB fľaše použijú na varenie alebo ako zdroj energie pre tepelné dáždniky.
Všetky typy fliaš, ktoré dodávame na trh, vybavujeme ochrannou fóliou alebo bezpečnostnou plombou, ktorá zákazníkom zaručuje kvalitný, čistý plyn a predovšetkým je značkou bezpečnej a správne naplnenej tlakovej fľaše.


Predajné miesta


Naše produkty nájdete výhradne v sieti čerpacích staníc ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o. BENZINA odštepný závod so zavedeným predajom PB fliaš. Sú tu štandardne v predaji oceľové fľaše s obsahom 2 kg a 10 kg

 

LPG Autogas

 

Čerpacia stanica LPG


Sieť LPG čerpacích staníc KRALUPOL je jednou z najrozšírenejších v Českej republike. Všetky naše čerpacie stanice zaručujú vysokú kvalitu dodávaného paliva a vzhľadom na to, že sú všetky súčasťou klasických čerpacích staníc, ponúkame aj kvalitný servis a zázemie. Od roku 2020 taktiež rozširujeme sieť čerpacích staníc LPG na Slovensku.

Dodávky LPG do čerpacích staníc


Na základe dlhoročných skúseností s dopravou produktu LPG, ako do vlastnej siete čerpacích staníc LPG, tak aj do sietí našich partnerov má naša spoločnosť dokonale vypracovaný systém zásobovania zákazníkov, ktorý garantuje, že LPG bude vždy dodané včas av požadovanom množstve. Dodávky LPG zaisťujeme flotilou autocisterien vybavených špičkovým systémom merania vydávaného LPG. Kontrola dodávok LPG prebieha priamo v našich laboratóriách, a tak môžeme garantovať stálu kvalitu LPG pre zaistenie maximálneho výkonu, dojazdu a spoľahlivosti prevádzky vozidiel na LPG. Pre viac informácií kontaktujte našu spoločnosť.


Prevádzka auta na LPG


Výhody prevádzky vozidla na LPG


• Umožní znížiť náklady na pohonné hmoty
• Šetrí životné prostredie
• Zachová výkon vášho vozidla
• Zvýši dojazd vášho vozidla
• Spĺňa všetky bezpečnostné hľadiská

 


Prevádzka auta na LPG je bezpečná


Pri správnej manipulácii a používaní je LPG bezpečným palivom, ktoré prináša svojim užívateľom výhodu efektívnej a ekologicky ohľaduplnej prevádzky motorových vozidiel. Zárukou takýchto výhod je ale vždy technicky dokonalá a správne zvolená súprava na spaľovanie LPG v motore automobilu a samozrejme používanie kvalitného paliva LPG. Všetky naše čerpacie stanice LPG spĺňajú mimoriadne náročné bezpečnostné štandardy a sú zárukou stopercentne bezpečnej prevádzky.


Prevádzka auta na LPG je ekonomická


V súčasnosti stále pribúdajú motoristi, podniky a podnikatelia, ktorí zisťujú, že najvýhodnejším pohonom pre ich vozidlá je LPG. Skvapalnené uhľovodíkové plyny (LPG) ponúkajú nielen čisté spaľovanie paliva, ale predovšetkým efektívne znižovanie nákladov na dopravu. Cena LPG je totiž podstatne nižšia, ako u bežných palív dostupných na trhu, a to približne o polovicu. Pri dostatočnom používaní vozidla ponúka LPG rýchlu návratnosť investície do prestavby vozidla na LPG pohon pre podniky aj motoristov.


Prevádzka auta na LPG je ekologická


Sústavné zhoršovanie životného prostredia vplyvom dopravy si žiada riešenie. Spolu so sprísňovaním emisných limitov dochádza k obratu vo vnímaní motorových palív z hľadiska ekológie. LPG je palivo výhodné nielen v porovnaní s benzínom alebo naftou, kedy vyniká nižšími emisiami pri spaľovaní, ale aj pri porovnaní s ostatnými alternatívnymi palivami.


Prevádzka auta na LPG je výkonný


LPG sa v motoroch prejavuje ako kvalitné palivo, výkonom a spotrebou porovnateľné s benzínom alebo naftou. LPG má vysoké oktánové číslo, takže nie je potrebné dodávať žiadne aditíva. Pri využívaní kvalitného LPG je možné docieliť takmer dokonalé spaľovanie. Pri vlastnej prevádzke vzniká menšie množstvo karbónových usadenín, znižuje sa opotrebenie motorového oleja a navyše chod motora je menej hlučný.


Jednoduchá prestavba vozidla na LPG


Prestavbou vozidla na LPG zvyšujete efektivitu prevádzky motorového vozidla. Vozidlo s pohonom na LPG môžete získať buď nákupom s už vstavanou sústavou alebo prestavbou súčasného zážihového motora na LPG. Prestavba vozidla na LPG nie je komplikovanou záležitosťou. Jedná sa o bezpečnú operáciu, ktorá v mnohom vylepší prevádzku vozidla. Dôležitou informáciou je, že pritom nedochádza prakticky k žiadnej negatívnej zmene vo výkonnostných parametroch vozidla. Ďalšou výhodou prevádzky automobilu na LPG je, že zároveň zostáva možnosť prevádzky na pôvodné palivo, to okrem iného poskytuje aj výhodu dlhšieho dojazdu na jedno natankovanie paliva, čo je možné oceniť na dlhších trasách napr. pri cestovaní k moru.


Prevádzka auta na LPG je dostupná


LPG patrí medzi najviac využívané plynné motorové palivá na svete. Medzi motoristami je LPG obľúbené ako pre svoje ekologické prednosti, tak aj pre ekonomické výhody pri prevádzke. Dnes môžete cestovať na LPG po celej Európe a nemusíte sa obávať jeho dostupnosti.


Kontakty

 

KRALUPOL SK s.r.o. | Zvolenská cesta 13 | 974 05 | Banská Bystrica
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 26031/S
IČO: 47597194 | DIČ: 2023991728 | IČ DPH: SK2023991728
Tek.: +421 220 812 513 | e-mail: info@kralupol.sk | www.kralupol.sk