LPG zásobníky

Zásobníky na propan, propan-butan

Naše společnost má rozsáhlé zkušenosti s řešením dodávek energie pomocí LPG a to od vytápění běžných rodiných domů až po dodávky  pro rozsáhlé průmyslové areály.

Dle vašeho přání a možností vám zajistíme nadzemní či podzemní variantu uložení tlakového zásobníku, o objemu dle vašich potřeb. Tlakový zásobník poskytneme buď formou depozitu (vratné zálohy) či formou jednorázového či ročního pronájmu.

Forma depozitu je vhodná především pro lokality s výhledem zavedení zemního plynu. V tom případě bude pak zákazníkovi vrácena celá částka vložena do depozitu, ukončena smlouva o odběru LPG a jednoduchými úpravami technologie lze pak následně přejít na odběr zemního plynu. Služby zahrnuté v ceně depozitu je provedení OTP před prvním závozem a pravidelné revize.

Nabízíme rovněž veškerou technickou pomoc a řadu služeb „šitých na míru“ zákazníka.
Velkou výhodou oproti jiným energiím je možnost předzásobit se v době každoročních cenových akcí.

 

Použití kapalného propanu, propan-butanu

Topný plyn

Relativně vysoká výhřevnost (nad 45 MJ/kg) činí z LPG velmi kvalitní topné médium. Na trhu se nejčastěji setkáváme se třemi druhy LPG – propanem, propan-butanem a butanem, které se liší svým uhlovodíkovým složením a z toho vyplývajícím převažujícím způsobem použití. Kromě těchto tří produktů se také objevují další topné směsi na bázi zkapalněných uhlovodíkových plynů s názvy charakterizujícími jejich původ nebo způsob použití.

Pohonný plyn

LPG jako pohonný plyn je v současné době nejrozšířenějším představitelem plynných motorových paliv. Kvalitativní požadavky na LPG používané jako motorové palivo se liší od požadavků na LPG používané jako topný plyn.

Využití LPG v podnikatelském odvětví

Současným trendem v mnoha energetických oborech je diverzifikace zdrojů energie. Zákazník tak není závislý na zdroji energie a výkyvu jeho cen a může si operativně volit nejvhodnější a nejekonomičtější palivo. Jedním z těchto alternativních a také perspektivních paliv bezesporu bude i LPG, kterému nové technologie otevírají cestu k nečekaným technickým řešením.

Příklady využití v průmyslu:

Příklady dalších možností použití LPG:

Vytápění rodinného domu

Ke klasickému modelu teplovodního topného systému s kotlem a hořákem přibývá tlakový zásobník na plyn. Přednosti vytápění pomocí LPG jsou především pohodlí, bezobslužnost, spolehlivost, čistota, ekologie, bezpečnost a vysoká výhřevnost.

Tlakový zásobník Vám poskytneme buď formou depozitu (zápůjčky) či formou jednorázového či ročního pronájmu.

 

Vnitropodnikové ČS

Pro pohon vysokozdvižných vozíků na LPG je možné využít kromě tlakových lahví i vnitropodnikové čerpací stanice s výdejním stojanem a tlakovým zásobníkem pro uskladnění LPG. KRALUPOL nabízí několik typů technologií vnitropodnikových čerpacích stanic.

Můžete si tak vybrat typ, který bude nejvíce vyhovovat vašim potřebám. Naši obchodní zástupci Vám rádi pomohou nalézt to nejvhodnější řešení pohonu vysokozdvižných vozíků.

Typy čerpacích stanic LPG

Mini
Technologický systém, rozměr cca 6,5m (délka) x 1,5m (šířka), bez možnosti měření vydaného množství LPG a bez použití výdejního stojanu.

Basic
Kompaktní technologický systém, rozměr cca 6,5m (délka) x 1,5m (šířka), bez možnosti měření vydaného množství LPG.

Standard
Kompaktní technologický systém, rozměr cca 6,5m (délka) x 1,5m (šířka), technologie typu Basic je doplněna o průtokoměr s možností orientačního měření vydaného LPG.

Card
kompaktní technologický systém, rozměr cca 6,5m (délka) x 1,5m (šířka), technologie typu Basic je doplněna o výdejní stojan s možností přesného měření vydaného LPG. Zaznamenaná data lze elektronicky zaznamenávat a počítačově vyhodnocovat a zpracovávat. (včetně dodávky identifikačních karet pro jednotlivé uživatele čerpací stanice).

Všechny typy technologií je možno dále vybavit doplňky podle přání a potřeb zákazníka, jako jsou osvětlení, přístřešky apod. Pro provozy s nižší spotřebou LPG bývá ekonomicky výhodnější použití PB lahví. Pro tyto případy nabízíme možnost zapůjčení klece pro skladování PB lahví a závozy naplněných lahví.

 

Telemetrie

Až doposud bylo pro zjišťování stavu zásob LPG v tlakovém zásobníku nutné chodit přímo k zásobníkům a odečítat stav zásob ze stavoznaku. To bylo zvláště v zimních měsících velmi nepohodlné.

Lokalní telemetrie

vám nabízí jednoduchou a pohodlnou variantu zjišťování zásob LPG. Systém spočívá v přenosu dat ze zásobníku na digitální ukazatel umístěný ve vaší kanceláři.
Dosah signálu je až 200 m volným terénem u nadzemního zásobníku a cca 40 m u podzemního zásobníku.

Dálková telemetrie

s přenosem aktuálního stavu zásob plynu v zásobnících je propojena na požadované kontrolní místo zákazníka (přenos dat na klientské PC) a zároveň na logistické centrum naší společnosti. Tyto informace jsou průběžně zpracovávány a slouží jako podklad pro optimalizaci dalšího závozu LPG. Dosažení kritických úrovní stavu naplnění zásobníků či „vyschnutí“ je prakticky díky telemetrii s dálkovým přenosem vyloučeno.

Telemetrie-informační leták

 

Doprava

Pro zásobování svých zákazníků KRALUPOL disponuje vlastní flotilou autocisteren s přepravní kapacitou od 6 tun do 26 tun LPG, což umožňuje reagovat rychle a flexibilně na různé potřeby našich obchodních partnerů. Všechny naše transportní prostředky jsou nadstandardně vybaveny moderními technologiemi, které zajišťují maximální bezpečnost jak v silničním provozu, tak i při procesu stačení LPG. Vlastní počítačový systém pak neustále monitoruje každou dodávku LPG zákazníkovi a eliminuje tak možné chyby způsobené lidským faktorem.

Tým zkušených dispečerů operuje z několika logistických bodů v České republice a zajišťuje našim zákazníkům kompletní servis. Především se jedná o časovou optimalizaci dodávek LPG s ohledem na potřeby zákazníka až po monitoring stavu zbývajícího množství plynu v zásobnících s využitím dálkové telemetrie.

 

Časté otázky a odpovědi

1. Jakým způsobem si můžu zásobník pořídit?

Společnost KRALUPOL Vám nabízí dva způsoby pořízení zásobníku, a to formou klasického nájmu nebo nejžádanější formou zápůjčky. Pořízení zásobníku formou zápůjčky se složením finanční jistiny do depozitu je výhodné zejména pro zákazníky, kteří očekávají v budoucnosti plynofikaci zemním plynem. V takovém případě pak bude zákazníkovi vrácena celá částka vložená do depozitu.

2. Jaká povolení potřebuji v případě, že si chci pořídit zásobník na LPG?

V případě, že si pořizujete tlakový zásobník, již není nutné u menších staveb (např. rodinné domy) žádat o stavební povolení. U větších staveb nebo pro podnikatelský sektor je třeba si před instalací zajistit stavební povolení a projektovou dokumentaci. Nejlépe je informovat se na příslušném stavebním úřadě.

3. Jaké nabízíte typy zásobníků?

Nejčastěji používané zásobníky mají objem 2,7 a 4,85 m3, což při maximálním možném naplnění odpovídá hmotnosti náplně 1,2 respektive 2,1 tuny plynu. Při větší spotřebě plynu máme v nabídce dále i zásobníky o objemu 9, 16 a 17 m3.

4. Nejde mi z nádrže plyn, někdo mi říkal, že bych mohl mít vypnutý nebo zamrzlý regulátor. Co s tím?

Klikněte zde pro otevření návodu jak zkontrolovat funkčnost technologie nebo zprovoznit regulátor.

5. Dosti často se setkávám s cenami za dodané LPG v různých měrných jednotkách. Můžete mi prosím sdělit jak se v tom mohu orientovat a co je vlastně správně?

Jedinými, ve spojení s LPG, používanými jednotkami jsou jednotky hmotnostní (kilogramy, tuny). Objemové jednotky (litry, metry krychlové) mohou být zavádějící, jelikož objem LPG je v danou chvíli závislý na několika faktorech (teplota,hustota směsi…). Ostatně i Zákon o spotřebních daních jasně definuje výši spotřební daně u LPG na kilogramy, nikoliv na jiné jednotky.

6. Uvažuji o přechodu na LPG, ale tlakový zásobník mi okolí objektu příliš nezkrášlí.

Jestliže v okolí objektu nemáte vhodný prostor pro nadzemní uložení tlakového zásobníku, doporučujeme využít podzemní variantu uložení. Podzemní zásobníky jsou navrženy tak, aby zákazník mohl využívat všech výhod LPG a zároveň nenarušil vzhled okolí. O přítomnosti podzemní nádrže svědčí pouze kryt inspekční šachty.

7. Jakým způsobem mi zajistíte, abych měl neustále dostatečné množství plynu?

LPG Vám pomocí vlastních autocisteren zavezeme až na místo určení. Stačí jen zavolat na naši zákaznickou linku a naši dispečeři se o vše postarají.

8. Jak mohou nízké teploty ovlivnit provoz technologií na LPG?

V našich podmínkách nízké teploty provoz zařízení neovlivňují. Technologie jsou na tyto podmínky navrhovány a vyzkoušeny jako bezproblémové.

 

Kontakty

Regionální obchodní zástupci LPG zásobníků

Zákaznická linka:

+420 315 705 105
+420 602 312 184
+420 315 705 405
info@kralupol.cz

Západní region

David Hájek
+420 727 886 502
d.hajek@kralupol.cz

Jiří Babor
+420 602 669 723
j.babor@kralupol.cz

Východní region

Martin Lavický
+420 727 948 968
m.lavicky@kralupol.cz

 

Isobutan (i-butan)

Nabízíme dodávky vysoce čistého neodorizovaného Isobutanu (na vyžádání i v čistotách nad 99%) pro využití v mnoha strojírenských a chemickotechnologických procesech.

Využití:

  • Isobutan se používá jako hnací plyn (při výrobě aerosolových sprejů)
  • jako rozpouštědlo (pro výroby plastů LDPE, HDPE)
  • využití jako médium v chladících agregátech
  • jako pěnící činidlo pro výroby polyetylenových izolačních pěn

 

Propan (neodorizovaný)

Nabízíme dodávky vysoce čistého neodorizovaného Propanu (na vyžádání i včistotách nad 99%) pro využití v mnoha strojírenských a chemickotechnologických procesech.

Využití: jako hnací plyn (při výrobě aerosolových sprejů)

 

N-Butan

Nabízíme dodávky vysoce čistého neodorizovaného N-butanu (na vyžádání i v čistotách nad 95%) pro využití v mnoha strojírenských a chemickotechnologických procesech.

Využití: N-Butan se používá jako hnací plyn (při výrobě aerosolových sprejů), jako médium v chladících agregátech, jako náplň do zapalovačů

 

Kontakty

Zákaznická linka:
+420 315 705 105
+420 315 705 405
info@kralupol.cz

Obchodní zástupce
Lukáš Suchý
+420 724 938 861
l.suchy@kralupol.cz