Časté otázky a odpovědi

1. Jakým způsobem si můžu zásobník pořídit?

Společnost KRALUPOL Vám nabízí dva způsoby pořízení zásobníku, a to formou klasického nájmu nebo nejžádanější formou zápůjčky. Pořízení zásobníku formou zápůjčky se složením finanční jistiny do depozitu je výhodné zejména pro zákazníky, kteří očekávají v budoucnosti plynofikaci zemním plynem. V takovém případě pak bude zákazníkovi vrácena celá částka vložená do depozitu.

2. Jaká povolení potřebuji v případě, že si chci pořídit zásobník na LPG?

V případě, že si pořizujete tlakový zásobník, již není nutné u menších staveb (např. rodinné domy) žádat o stavební povolení. U větších staveb nebo pro podnikatelský sektor je třeba si před instalací zajistit stavební povolení a projektovou dokumentaci. Nejlépe je informovat se na příslušném stavebním úřadě.

3. Jaké nabízíte typy zásobníků?

Nejčastěji používané zásobníky mají objem 2,7 a 4,85 m3, což při maximálním možném naplnění odpovídá hmotnosti náplně 1,2 respektive 2,1 tuny plynu. Při větší spotřebě plynu máme v nabídce dále i zásobníky o objemu 9, 16 a 17 m3.

4. Nejde mi z nádrže plyn, někdo mi říkal, že bych mohl mít vypnutý nebo zamrzlý regulátor. Co s tím?

Klikněte zde pro otevření návodu jak zkontrolovat funkčnost technologie nebo zprovoznit regulátor.

5. Dosti často se setkávám s cenami za dodané LPG v různých měrných jednotkách. Můžete mi prosím sdělit jak se v tom mohu orientovat a co je vlastně správně?

Jedinými, ve spojení s LPG, používanými jednotkami jsou jednotky hmotnostní (kilogramy, tuny). Objemové jednotky (litry, metry krychlové) mohou být zavádějící, jelikož objem LPG je v danou chvíli závislý na několika faktorech (teplota,hustota směsi…). Ostatně i Zákon o spotřebních daních jasně definuje výši spotřební daně u LPG na kilogramy, nikoliv na jiné jednotky.

6. Uvažuji o přechodu na LPG, ale tlakový zásobník mi okolí objektu příliš nezkrášlí.

Jestliže v okolí objektu nemáte vhodný prostor pro nadzemní uložení tlakového zásobníku, doporučujeme využít podzemní variantu uložení. Podzemní zásobníky jsou navrženy tak, aby zákazník mohl využívat všech výhod LPG a zároveň nenarušil vzhled okolí. O přítomnosti podzemní nádrže svědčí pouze kryt inspekční šachty.

7. Jakým způsobem mi zajistíte, abych měl neustále dostatečné množství plynu?

LPG Vám pomocí vlastních autocisteren zavezeme až na místo určení. Stačí jen zavolat na naši zákaznickou linku a naši dispečeři se o vše postarají.

8. Jak mohou nízké teploty ovlivnit provoz technologií na LPG?

V našich podmínkách nízké teploty provoz zařízení neovlivňují. Technologie jsou na tyto podmínky navrhovány a vyzkoušeny jako bezproblémové.