Telemetrie

Až doposud bylo pro zjišťování stavu zásob LPG v tlakovém zásobníku nutné chodit přímo k zásobníkům a odečítat stav zásob ze stavoznaku. To bylo zvláště v zimních měsících velmi nepohodlné.

Lokalní telemetrie

vám nabízí jednoduchou a pohodlnou variantu zjišťování zásob LPG. Systém spočívá v přenosu dat ze zásobníku na digitální ukazatel umístěný ve vaší kanceláři.
Dosah signálu je až 200 m volným terénem u nadzemního zásobníku a cca 40 m u podzemního zásobníku.

Dálková telemetrie

s přenosem aktuálního stavu zásob plynu v zásobnících je propojena na požadované kontrolní místo zákazníka (přenos dat na klientské PC) a zároveň na logistické centrum naší společnosti. Tyto informace jsou průběžně zpracovávány a slouží jako podklad pro optimalizaci dalšího závozu LPG. Dosažení kritických úrovní stavu naplnění zásobníků či „vyschnutí“ je prakticky díky telemetrii s dálkovým přenosem vyloučeno.

Telemetrie-informační leták

Telemetrii můžete získat při uzavření smlouvy o dodávkách LPG, a to formou depozitu.